INSCRIPCIONS

Formulari online

INSCRIPCIÓ ONLINE

Es poden fer les inscripcions a la mateixa web, en aquest mateix apartat "INSCRIPCIONS ONLINE" (més a baix).

Per aquesta edició donem la possibilitat de fer les inscripcions també per Whatsapp: Carles (626513406), Lucho (645583636). Indicant nom, edat, setmanes i horari en el que vulguin inscriure's.

S'haurà de fer el pagament de 50 euros en concepte de reserva en aquest número de compte o a les oficines del club. Abans de l'inici de l'activitat haurà de quedar el preu íntegre abonat. 

Núm. de compte de BBVA: ES90 2013 1636 4802 0024 3144

És important que a la informació de l'ingrés hi consti el nom del nen/a participant al campus i no el del pare.

Abans d'iniciar el Campus , s'haurà d'haver pagat, ja sigui en efectiu, a les oficines del club, o per transferència, al compte indicat anteriorment.

IMPORTANT

Requisits generals marcats per la Generalitat per a participar en les activitats

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser:

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d'activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Si no funciona fes clic aquí:  https://forms.gle/892LQH8vnpn7dR499