CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA 2021

04.06.2021

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Benvolgut soci,

Poso en el teu coneixement que per acord de la Junta Directiva, el proper dilluns 21 de juny de 2021 es convoca a tots els socis amb motiu de l'assemblea general ordinària que se celebrarà a les instal·lacions del camp a les 19,00h en primera convocatòria, i a les 19,30h en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1er Lectura i aprovació del tancament de les temporades 2019-2020 i 2020-2021. 

2on Lectura i aprovació del pressupost per a la temporada 2021-2022

3er Objectius i Planificació esportiva per a la temporada 2021-2022.

4art Precs i preguntes.


ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS

Benvolgut soci,

Poso en el teu coneixement que per acord de la Junta Directiva, el dilluns 21 de juny de 2021 es convoca a tots els socis amb motiu de l'assemblea extraordinària de socis que se celebrarà a les instal·lacions del club a les 21,00h en primera convocatòria i a les 21,15h en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

Per donar compliment als decrets 58/2010 i 55/2012 de la Generalitat de Catalunya, s'inicia el procés electoral per a l'elecció dels membres de la Junta Directiva.


Tot esperant la teva assistència, aprofitem l'avinentesa per agrair-te per endavant el teu interès i enviar-te una salutació ben cordial.